Архив рубрики: Уведомления

«Қазақтелеком» АҚ ОТД, ҚТО абоненттерін – «iD Phone BUSINESS» АТС РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қазақтелеком» АҚ ОТД, ҚТО абоненттерін – Портативті үнемді «iD Phone BUSINESS» АТС топтамасын пайдаланушыларға

РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

BroadWorks SIP- тұғырнаманың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға (бұдан әрі- БЖ) және R14 релизден R18 релизге БЖ нұсқасына өтуге байланысты, сонымен қатар Телекоммуникация қызметтерін көрсетудің Үлгі шартына iD Phone/Business Trunk қызметін көрсетуге Қосымша келісімнің 23- тармағына сәйкес, осымен сізді төменде көрсетілген өзгерістер туралы хабарландырамыз:

 1. 2014.01.07 бастап iD Phone қызметінің өнім кейстің өзгеруі туралы:

 • iD Phone нөмірді пайдалануға ұсыну үшін ай сайынғы төлемде қосымша қызмет көрсету түрлерінің жиынтығын ұсыну үшін төлем есепке алынды, ол өзіне мына тізімге сәйкес 16 қызмет түрін қосады:

Р/н

01.07.2014 дейін «Ақылды телефон» топтамаға кіретін, ҚҚТ қызметтердің атауы

01.07.2014 бастап «Ақылды телефон» топтаманың құрамындағы өзгерістер

1

Шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау (Call Forwarding Always)

өзгеріссіз

2

Үш жақты конференция (Three-Way Call)

өзгеріссіз

3

8 нөмірді өте тез теру (Speed Dial 8)

өзгеріссіз

4

Шығатын шақырулар жоспары (Outgoing Calling Plan)

өзгеріссіз

5

Желі бос емес жағдайда шақыруларды қайта бағыттау (Call Forwarding Busy)

өзгеріссіз

6

Абоненттер жауап болмаған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding No Answer)

өзгеріссіз

7

Шақыруды күту (Call Waiting);

өзгеріссіз

8

«Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)

өзгеріссіз

9

Шақырушы абоненттің нөмірін және атын көрсету (CallingLineIDDelivery)

Шақырушы абоненттің атын көрсету (Calling Name Delivery)

10

Шақырушы абоненттің нөмірін көрсету (Calling Number Delivery)

11

Нөмірді анықтауға тыйым салуы бар кіретін шақырулардан бас тарту мүмкіндігі (Anonymous Call Rejection)

Шақыруларды таңдамалы қабылдау (Selective Call Rejection);

12

Топ ішінде автоматты қоңырау соғу (Automatic Callback)

Шақыруды ұстап тұру (Flash Call Hold);

13

Сөйлесу барысында қоңырау соғуды аудару (Call Transfer)

Шақыруларды таңдамалы қабылдау (Selective Call Acceptance);

14

100 нөмірді өте тез теру (Speed Dial 100);

Нөмірді қайта теру (Last Number Redial);

15

Абонент қолжетімсіз болған кезде, шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding Not Reachable)

Желінің сыртқы сәйкестендірушісін көрсету (External Calling Line ID Delivery)

16

Әрбір ішкі клиентке жеке шығатын шақыруларға шектеу (Outgoing Calling Plan)

Шығатын шақырулардың кеңейтілген жоспары (Enhanced Outgoing Calling Plan)

 1. 2014.01.07 бастап мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтерді көрсету және тарификациялау талаптарының өзгеруі туралы:

 • «Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User)» мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User) қосымша қызметке қайта қосылатын болады.

 • «Шақыруларды өңдеу орталығы (Call centre)» мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары Шақыруларды өңдеу орталығы (Call Center Standard) қосымша қызметтерге қайта қосылатын болады. Бұл ретте абоненттік төлем ШҚО әрбір агентіне есептелінеді (әрбір агентке ҚҚС-пен 300 теңге).

 • «BW Communicator w/G.729 бағдарламалық коммуникатор» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары «BroadTouch Business Communicator PC бағдарламалық коммуникатор» қосымша қызметіне қайта қосылады.

 • «Көп нүктелі аудиоконференция (Instant Conferencing)» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары «Көп нүктелі аудиоконференция (Meet Me Conferencing)» қосымша қызметіне қайта қосылатын болады.

 • Кеңейтілген сервиспен мына қызметтер қолжетімсіз болады:

 1. Қосымша ID Phone-терминалды тіркеу (Softphone ) (Shared Call Appearance),

 2. АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking),

 3. Желіні әкімшілік бұғаттау (Intercept User)

 4. Жүйелі іздестіру және қоңырау соғу (Follow-me),

 5. Есептерді генерациялау (Inventory Report)

 6. Топты бұғаттау (Intercept Group)

 7. Алыстанған жұмыс жасау функциясы(Remote Office)

 • ҚҚТ қосыша топтамаға кіретін, 12 қызмет қолжетімсіз болады:

1. Кіретін шақыруларды таңдалған қабылдау (Selective Call Acceptence)
2. шақыруларды «Парковкасы» (Call Park)
3. Шақыруды ұстап тұрған уақытта әуен (Music On Hold)
4. Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)
5. Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
6. Маңыздылығы басымды шақыру (Priority Alert)
7. Кіретін байланыстан таңдалған бас тарту (Selective Call Rejection)
8. Сөйлесуге қосылу (Directed Call Pickup)
9. Шығатын шақыруларды кеңейтілген шектеу (Enhanced Outgoing Calling Plan)
10. Шақыруды таңдау (Call Pickup)
11. Кіретін шақыруды бірнеше терминалдарға бір уақытта жіберу (SimultaneousRingPersonal)
12. Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User, call notify)

Мүмкіндігі кеңейтілген қызметтер абоненттері- пайдаланушыларға «Базалық» немесе «Премиалды» ҚҚТ қосымша топтамаларды қосуды ұсынамыз.

 • Мына қосымша қызметтерді тарификациялау тәртібі өзгереді:

Қосымша қызметтің атауы

Қосылу үшін бір жолғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Ұсыну үшін ай сайынғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User)

3 500

100

Хатшы консолі (Receptionist)

3 500

1 500

MS Outlook және MS Explorer сервистерді конфигурациялау мүмкіндігі (Assistant-Enterprise)

1 800

100

BroadTouch Business Communicator PC бағдарламалық коммуникатор

0

0

Шақыруларды өңдеу орталығы (CallCenterStandard) (әрбір агент үшін)

3 000

300

Сериялық топты ұйымдастыру (Hunt Group)

8 993

300

Көп нүктелі аудиоконференция (Meet Me Conferencing)

3 500

500

Автоматты хатшы (Auto Attendant)

3 500

500

 • iD Phone, iD Phone VIP нөмірге жаңа ҚҚТ қосымша топтамалары енгізіледі:

Қосымша ҚҚТ топтамасының атауы

ҚҚТ сервистердің атауы

Қосылу үшін бір жолғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Ұсыну үшін ай сайынғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

«Базалық«

1) қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)

3 500

100

2) Алыстанған кеңсе (Remote Office)
3) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
4) Жүйелі шақыру (Sequential Ring)
5) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
6) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)

«Премиалды«

1) Автоматты хатшы (Auto Attendant)

11 200

200

2) Шақыруды ұстап түру тәртібіндегі әуен (Music on Hold)
3) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
4) Жүйелі шақыру (Sequential Ring)
5) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
6) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)
7) Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)
8) Алыстанған кеңсе (Remote Office)
 • iDPhone нөмірді өзіне 34 ҚҚТ қызметтерді қосатын, iDPhoneVIP нөмірге қайта қосу мүмкіндігі пайда болады:

1) «Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)
2) Үш жақты конференция (Three-Way Call)
3) Шақыруды ұстап тұру (Call Park)
4) Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)
5) Алыстанған кеңсе (Remote Office)
6) Аутентификация (Authentication)
7) Шақыруды күту (Call Waiting)
8) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking)
9) Шақыратын абоненттің атын көрсету (Calling Name Delivery)
10) Шақыратын абоненттің нөмірін көрсету (Calling Number Delivery)
11) Кіретін шақырулар үшін жоспар (Incoming Calling Plan)
12) Шығатын шақырулар үшін жоспар (Outgoing Calling Plan)
13) Шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау (Call Forwarding Always)
14) Желі бос емес болған жағдайда шақыруларды қайта бағыттау (Call Forwarding Busy)
15) Абонент жауап қайтармаған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding No Answer)
16) Абонент қолжетімсіз болған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding Not Reachable)
17) Қайта шақыру (Call Return)
18) Шақыруды бағыттау (Call Transfer)
19) Шақыруды ұстау (Flash Call Hold)
20) Нөмірді қайта теру (Last Number Redial)
21) Қоңырау соғу тобы (Hunt Group)
22) Анонимді шақырулардан бас тарту (Anonymous Call Rejection)
23) Автоматты қоңырау соғу (Automatic Callback)
24) 100 нөмірді жеделдетілген теру (Speed Dial 100)
25) 8 нөмірді жеделдетілген теру (Speed Dial 8)
26) Шақыруды қағып қалу (Call Pickup)
27) Шақыруды ұстап қалу тәртібіндегі әуен (Music On Hold – User)
28) Маңызды шақырудар кезіндегі хабарландыру (Priority Alert)
29)Шақыруларды таңдалған қабылдау (Selective Call Acceptance)
30)Шақырулардан таңдалған бас тарту (Selective Call Rejection)
31) Шығатын шақырулардың кеңейтілген жоспары (Enhanced Outgoing Calling Plan)
32) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз»(CommPilotExpress)
33) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
34) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)

iD Phone VIP нөмірді қосу құны – ҚҚС есепке алумен 14 000 теңге, абоненттік төлем – ҚҚС есепке алумен 2 350 теңге.

Осы ақпаратпен сондай- ақ «Қазақтелеком» АҚ-ның ресми сайттарында танысуға болады: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ абонентам ОДТ, ГЦТ АО «Казахтелеком» – АТС «iD Phone BUSINESS»

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

абонентам ОДТ, ГЦТ АО «Казахтелеком» – пользователям пакета Портативная экономичная АТС «iD Phone BUSINESS»

В связи с обновлением программного обеспечения SIP-платформы BroadWorks (далее ПО) и переходом на версию ПО с релиза R14 на R18, а также в соответствии с пунктом 23 Дополнительного соглашения на предоставление услуги iDPhone/Business Trunk к Типовому договору на оказание услуг телекоммуникаций, настоящим уведомляем Вас о нижеследующих изменениях:

 1. об изменении продуктового кейса услуги iD Phone с 01.07.2014 г.:

 • в ежемесячной плате за предоставление в пользование номера iD Phone учтена плата за предоставление набора дополнительных видов обслуживания, который в себя включает 16видов услуг, согласно следующему списку:

п/п

Наименование услуг ДВО, входящих в пакет «Умный телефон» до 01.07.2014

Изменения в составе пакета «Умный телефон» с 01.07.2014

1

Безусловная переадресация вызовов (Call Forwarding Always)

без изменений

2

Трехсторонняя конференция (Three-Way Call)

без изменений

3

Ускоренный набор 8-и номеров (Speed Dial 8)

без изменений

4

План для исходящих вызовов (Outgoing Calling Plan)

без изменений

5

Переадресация вызовов в случае занятой линии (Call Forwarding Busy)

без изменений

6

Переадресация вызова при отсутствии ответа от абонента (Call Forwarding No Answer)

без изменений

7

Ожидание вызова (Call Waiting);

без изменений

8

Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)

без изменений

9

Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallingLineIDDelivery)

Отображение имени вызывающего абонента (Calling Name Delivery)

10

Отображение номера вызывающего абонента (Calling Number Delivery)

11

Возможность отклонения входящих вызовов c запретом определения номера (Anonymous Call Rejection)

Избирательный отказ от вызовов (Selective Call Rejection);

12

Автодозвон внутри группы (Automatic Callback)

Удержаниевызова (Flash Call Hold);

13

Перевод звонка в процессе разговора (Call Transfer)

Избирательный прием вызовов (Selective Call Acceptance);

14

Ускоренный набор 100 номеров (Speed Dial 100);

Повторный набор номера (Last Number Redial);

15

Переадресация вызова, когда абонент недоступен (Call Forwarding Not Reachable)

Отображение внешнего идентификатора линии (External Calling Line ID Delivery)

16

Ограничение на исходящие вызовы индивидуально для каждого внутреннего клиента (Outgoing Calling Plan)

Расширенный план исходящих вызовов (Enhanced Outgoing Calling Plan)

 1. об изменении условий предоставления и тарификации услуг с расширенными возможностями с 01.07.2014 г.:

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User, call notify)» будут переключены на дополнительную услугу Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User).

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Центр обработки вызовов (Callcentre)» будут переключены на дополнительную услугу Центр обработки вызовов (CallCenterStandard). При этом абонентская плата будет начисляться за каждого агента ЦОВ (300 тенге с НДС за каждого агента).

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Программный коммуникатор BW Communicator w/G.729» будут переключены на дополнительную услугу «Программный коммуникатор BroadTouch Business Communicator PC».

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Многоточечная аудиоконференция (Instant Conferencing)» будут переключены на дополнительную услугу «Многоточечная аудиоконференция (Meet Me Conferencing)».

 • будут недоступны следующие услуги с расширенным сервисом:

 1. Регистрация дополнительного ID Phone-терминала (Softphone ) (Shared Call Appearance),

 2. АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking),

 3. Административная блокировка линии (Intercept User)

 4. Последовательный поиск и обзвон (Follow-me),

 5. Генерация отчетов (Inventory Report)

 6. Блокировка группы (Intercept Group)

 7. Функция удаленой работы (Remote Office)

 • будут недоступны 12 услуг, входившие в дополнительный пакет ДВО:

1. Выборочный прием входящих вызовов (Selective Call Acceptence)
2. «Парковка» вызовов (Call Park)
3. Музыка во время удержания вызова (Music On Hold)
4. Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)
5. Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
6. Приоритетный вызов (Priority Alert)
7. Выборочный отказ от входящей связи (Selective Call Rejection)
8. Подключение к разговору (Directed Call Pickup)
9. Расширенное ограничение исходящих вызовов (Enhanced Outgoing Calling Plan)
10. Подбор вызова (Call Pickup)
11. Одновременная посылка входящего вызова на несколько терминалов (Simultaneous Ring Personal)
12. Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User, call notify)

Абонентам-пользователям услуг с расширенными возможностями предлагаем подключить дополнительные пакеты ДВО «Базовый» или «Премиальный».

 • изменяется порядок тарификации следующих дополнительных услуг:

Наименование дополнительной услуги

Единовременная плата за подключение, тенге с НДС

Ежемесячная плата за предоставление, тенге с НДС

Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User)

3 500

100

Консоль секретаря (Receptionist)

3 500

1 500

Возможность конфигурировать сервисы в MS Outlook и MS Explorer (Assistant-Enterprise)

1 800

100

Программныйкоммуникатор BroadTouch Business Communicator PC

0

0

Центр обработки вызовов (CallCenterStandard) (за каждого агента)

3 000

300

Организация серийной группы (Hunt Group)

8 993

300

Многоточечная аудиоконференция (Meet Me Conferencing)

3 500

500

Автоматический секретарь (Auto Attendant)

3 500

500

 • вводятся новые дополнительные пакеты ДВО к номеру iD Phone, iD Phone VIP:

Наименование дополнитель-ного пакета ДВО

Наименование сервисов ДВО

Единовре-менная плата за подключе-ние, тенге с НДС

Ежемесячная плата за предоставле-ние, тенге с НДС

«Базовый»

1) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)

3 500

100

2) Удаленный офис (Remote Office)
3) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
4) Последовательный вызов (Sequential Ring)
5) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
6) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)

«Премиальный»

1) Автоматический секретарь (Auto Attendant)

11 200

200

2) Музыка в режиме удержания вызова (Music on Hold)
3) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
4) Последовательный вызов (Sequential Ring)
5) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
6) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)
7) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)
8) Удаленный офис (Remote Office)

 • появится возможность переключения номера iDPhone на номер iDPhoneVIP, включающий в себя 34 услуги ДВО:

1) Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)
2) Трехсторонняя конференция (Three-Way Call)
3) Парковка вызова (Call Park)
4) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)
5) Удаленный офис (Remote Office)
6) Аутентификация (Authentication)
7) Ожидание вызова (Call Waiting)
8) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking)
9) Отображение имени вызывающего абонента (Calling Name Delivery)
10) Отображение номера вызывающего абонента (Calling Number Delivery)
11) План для входящих вызовов (Incoming Calling Plan)
12) План для исходящих вызовов (Outgoing Calling Plan)
13)Безусловная переадресация вызовов (Call Forwarding Always)
14) Переадресация вызовов в случае занятой линии (Call Forwarding Busy)
15) Переадресация вызова при отсутствии ответа от абонента (Call Forwarding No Answer)
16) Переадресация вызова, когда абонент недоступен (Call Forwarding Not Reachable)
17) Обратный вызов (Call Return)
18) Перевод вызова (Call Transfer)
19) Удержаниевызова (Flash Call Hold)
20) Повторный набор номера (Last Number Redial)
21) Группа обзвона (Hunt Group)
22) Отказотанонимныхвызовов (Anonymous Call Rejection)
23) Автодозвон (Automatic Callback)
24) Ускоренный набор 100 номеров (Speed Dial 100)
25) Ускоренный набор 8 номеров (Speed Dial 8)
26) Перехват вызова (Call Pickup)
27)Музыка в режиме удержания вызова (Music On Hold – User)
28)Оповещение при важных вызовах (Priority Alert)
29)Избирательный прием вызовов (Selective Call Acceptance)
30)Избирательный отказ от вызовов (Selective Call Rejection)
31) Расширенный план исходящих вызовов (Enhanced Outgoing Calling Plan)
32) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
33) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
34) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)

Стоимость подключения номера iDPhoneVIP – 14 000 тенге с учетом НДС, абонентская плата – 2 350 тенге с учетом НДС.

С данной информацией можно также ознакомиться на официальных сайтах АО «Казахтелеком»: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ абонентам ДКП АО «Казахтелеком» – АТС «iD Phone BUSINESS»

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

абонентам ДКП АО «Казахтелеком» – пользователям пакета Портативная экономичная АТС «iD Phone BUSINESS»

В связи с обновлением программного обеспечения SIP-платформы BroadWorks (далее ПО) и переходом на версию ПО с релиза R14 на R18, а также в соответствии с пунктом 23 Дополнительного соглашения на предоставление услуги iDPhone/Business Trunk к Типовому договору на оказание услуг телекоммуникаций, настоящим уведомляем Вас о нижеследующих изменениях:

 1. об изменении продуктового кейса услуги iD Phone с 01.07.2014 г.:

 • номера iDPhone абонентов ДКП АО «Казахтелеком» будут переведены на номера iDPhoneCorporation, в ежемесячную плату которых включены 18услуг ДВО:

1) Отображение номера и имени вызывающего абонента (Calling Line ID Delivery)
2) Безусловная переадресация входящих вызовов (Call Forwarding Always)
3) Возможность отклонения входящих вызовов c запретом определения номера (Anonymous Call Rejection)
4) Перевод звонка в процессе разговора (Call Transfer)
5) Трехсторонняя аудиоконференцсвязь (Three-Way Call)
6) Переадресация вызова, когда абонент недоступен (Call Forwarding Not Reachable)
7) Переадресация вызова, когда абонент не отвечает (Call Forwarding NoAnswer)
8) Переадресация вызова, когда абонент занят (Call Forwarding Busy)
9) Ожидание вызова (Call Waiting)
10) Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)
11) Ограничение на исходящие вызовы (Outgoing Calling Plan)
12) Ускоренный набор 8 номеров (Speed Dial 8)
13) Ускоренный набор 100 номеров (Speed Dial 100)
14) Автодозвон внутри группы (Automatic Callback)
15) Услуга «Ограничение на исходящие вызовы индивидуально для каждого внутреннего клиента (Outgoing Calling Plan)» заменена на услугу ДВО«Парковка» вызовов (Call Park)с 01.07.2014
16) Подбор вызова (Call Pickup) – услуга добавлена с 01.07.2014
17) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking)услугадобавленас 01.07.2014
18) Автоматический повторный набор номера (Last Number Redial) – услуга добавлена с 01.07.2014

 1. об изменении условий предоставления и тарификации услуг с расширенными возможностями с 01.07.2014 г.:

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User, call notify)» будут переключены на дополнительную услугу Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User).

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Центр обработки вызовов (Callcentre)» будут переключены на дополнительную услугу Центр обработки вызовов (CallCenterStandard). При этом абонентская плата будет начисляться за каждого агента ЦОВ (300 тенге с НДС за каждого агента).

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Программный коммуникатор BW Communicator w/G.729» будут переключены на дополнительную услугу «Программный коммуникатор BroadTouch Business Communicator PC».

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Многоточечная аудиоконференция (Instant Conferencing)» будут переключены на дополнительную услугу «Многоточечная аудиоконференция (Meet Me Conferencing)».

 • будут недоступны следующие услуги с расширенным сервисом:

 1. Регистрация дополнительного ID Phone-терминала (Softphone ) (Shared Call Appearance),

 2. Административная блокировка линии (Intercept User)

 3. Последовательный поиск и обзвон (Follow-me),

 4. Генерация отчетов (Inventory Report)

 5. Блокировка группы (Intercept Group)

 6. Функция удаленой работы (Remote Office)

 • будут недоступны 12 услуг, входившие в дополнительный пакет ДВО:

1. Выборочный прием входящих вызовов (Selective Call Acceptence)
2. «Парковка» вызовов (Call Park)
3. Музыка во время удержания вызова (Music On Hold)
4. Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)
5. Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
6. Приоритетный вызов (Priority Alert)
7. Выборочный отказ от входящей связи (Selective Call Rejection)
8. Подключение к разговору (Directed Call Pickup)
9. Расширенное ограничение исходящих вызовов (Enhanced Outgoing Calling Plan)
10. Подбор вызова (Call Pickup)
11. Одновременная посылка входящего вызова на несколько терминалов (Simultaneous Ring Personal)
12. Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User, call notify)

Абонентам-пользователям услуг с расширенными возможностями предлагаем подключить дополнительные пакеты ДВО «Базовый» или «Премиальный».

 • изменяется порядок тарификации следующих дополнительных услуг:

Наименование дополнительной услуги

Единовременная плата за подключение, тенге с НДС

Ежемесячная плата за предоставление, тенге с НДС

Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User)

3 500

100

Консоль секретаря (Receptionist)

3 500

1 500

Возможность конфигурировать сервисы в MS Outlook и MS Explorer (Assistant-Enterprise)

1 800

100

Программныйкоммуникатор BroadTouch Business Communicator PC

0

0

Центр обработки вызовов (CallCenterStandard) (за каждого агента)

3 000

300

Организация серийной группы (Hunt Group)

8 993

300

Многоточечная аудиоконференция (Meet Me Conferencing)

3 500

500

Автоматический секретарь (Auto Attendant)

3 500

500

 • вводятся новые дополнительные пакеты ДВО к номерам iD Phone Corporation, iD Phone VIP:

Наименование дополнитель-ного пакета ДВО

Наименование сервисов ДВО

Единовре-менная плата за подключе-ние, тенге с НДС

Ежемесячная плата за предоставле-ние, тенге с НДС

«Базовый»

1) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)

3 500

100

2) Удаленный офис (Remote Office)
3) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
4) Последовательный вызов (Sequential Ring)
5) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
6) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)

«Премиальный»

1) Автоматический секретарь (Auto Attendant)

11 200

200

2) Музыка в режиме удержания вызова (Music on Hold)
3) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
4) Последовательный вызов (Sequential Ring)
5) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
6) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)
7) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)
8) Удаленный офис (Remote Office)

 • появится возможность переключения номера iDPhoneCorporation на номер iDPhoneVIP, включающий в себя 34 услуги ДВО:

1) Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)
2) Трехсторонняя конференция (Three-Way Call)
3) Парковка вызова (Call Park)
4) Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)
5) Удаленный офис (Remote Office)
6) Аутентификация (Authentication)
7) Ожидание вызова (Call Waiting)
8) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking)
9) Отображение имени вызывающего абонента (Calling Name Delivery)
10) Отображение номера вызывающего абонента (Calling Number Delivery)
11) План для входящих вызовов (Incoming Calling Plan)
12) План для исходящих вызовов (Outgoing Calling Plan)
13)Безусловная переадресация вызовов (Call Forwarding Always)
14) Переадресация вызовов в случае занятой линии (Call Forwarding Busy)
15) Переадресация вызова при отсутствии ответа от абонента (Call Forwarding No Answer)
16) Переадресация вызова, когда абонент недоступен (Call Forwarding Not Reachable)
17) Обратный вызов (Call Return)
18) Перевод вызова (Call Transfer)
19) Удержаниевызова (Flash Call Hold)
20) Повторный набор номера (Last Number Redial)
21) Группа обзвона (Hunt Group)
22) Отказотанонимныхвызовов (Anonymous Call Rejection)
23) Автодозвон (Automatic Callback)
24) Ускоренный набор 100 номеров (Speed Dial 100)
25) Ускоренный набор 8 номеров (Speed Dial 8)
26) Перехват вызова (Call Pickup)
27)Музыка в режиме удержания вызова (Music On Hold – User)
28)Оповещение при важных вызовах (Priority Alert)
29)Избирательный прием вызовов (Selective Call Acceptance)
30)Избирательный отказ от вызовов (Selective Call Rejection)
31) Расширенный план исходящих вызовов (Enhanced Outgoing Calling Plan)
32) Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)
33) Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)
34) Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)

Стоимость подключения номера iDPhoneVIP – 14 000 тенге с учетом НДС, абонентская плата – 2 350 тенге с учетом НДС.

С данной информацией можно также ознакомиться на официальных сайтах АО «Казахтелеком»: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

«Қазақтелеком» АҚ КСД абоненттеріне – «iD Phone BUSINESS» АТС РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қазақтелеком» АҚ КСД абоненттерінеПортативті үнемді «iD Phone BUSINESS» АТС топтамасын пайдаланушыларға

РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

BroadWorksSIP- тұғырнаманың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға (бұдан әрі- БЖ) және R14 релизден R18 релизге БЖ нұсқасына өтуге байланысты, сонымен қатар Телекоммуникация қызметтерін көрсетудің Үлгі шартының iD Phone/Business Trunk қызметін көрсетуге Қосымша келісімнің 23- тармағына сәйкес, осымен сізді төменде көрсетілген өзгерістер туралы хабарландырамыз:

 1. 2014.01.07 бастап iD Phone қызметінің өнім кейсіне өзгерістер туралы:

 • «Қазақтелеком» АҚ КСД абоненттердің iDPhone нөмірлері iDPhoneCorporation нөмірлерге аударылады, оның ай сайынғы төлеміне ҚҚТ 18 қызметтері қосылған:

1) Шақыратын абоненттің нөмірін және атын көрсету (Calling Line ID Delivery)
2) Кіретін шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау (Call Forwarding Always)
3) Нөмірді анықтауға тыйым салумен кіретіншақырулардан бас тарту мүмкіндігі (Anonymous Call Rejection)
4) Сөйлесу үдерісінде шақыруды аудару (Call Transfer)
5) Үш жақты аудиоконференцсвязь (Three-Way Call)
6) Абонент қол жетімді болмаған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding Not Reachable)
7) Абонент жауап бермеген кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding NoAnswer)
8) Абонент бос емес болғанда шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding Busy)
9) Шақыруды күту (Call Waiting)
10) «Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)
11) Шығатын шақыруларды шектеу (Outgoing Calling Plan)
12) 8 нөмірді жеделдетілген теру (Speed Dial 8)
13) 100 нөмірді жеделжетілген теру (Speed Dial 100)
14) Топ ішінде автоматты қоңырау соғу (Automatic Callback)
15) 2014.01.07 бастап «Әрбір ішкі клиент үшін жеке шығатын шақыруларды шектеу (Outgoing Calling Plan)» қызметі шақыруларды «Паркілеу»(Call Park) қызметіне ауыстырылды
16) Шақыруды таңдау (Call Pickup) – қызмет 2014.01.07 бастап қосылды
17) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking) – қызмет 2014.01.07 бастап қосылды
18) Нөмірді автоматты қайта теру (Last Number Redial) – 2014.01.07 бастап қызмет қосылды

 1. 2014.01.07 бастап мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтерді көрсету және тарификациялау талаптарына өзгерістер туралы:

 • «Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User)» мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User) қосымша қызметке қайта қосылатын болады.

 • «Шақыруларды өңдеу орталығы (Call centre)» мүмкіндіктері кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары Шақыруларды өңдеу орталығы (Call Center Standard) қосымша қызметтерге қайта қосылатын болады. Бұл ретте абоненттік төлем ШҚО әрбір агентіне есептелінеді (әрбір агентке ҚҚС-пен 300 теңге).

 • «BW Communicator w/G.729 бағдарламалық коммуникатор» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары «BroadTouch Business Communicator PC бағдарламалық коммуникатор» қосымша қызметіне қайта қосылады.

 • «Көп нүктелі аудиоконференция (Instant Conferencing)» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары «Көп нүктелі аудиоконференция (Meet Me Conferencing)» қосымша қызметіне қайта қосылатын болады.

 • Кеңейтілген сервиспен мына қызметтер қолжетімсіз болады:

 1. Қосымша ID Phone-терминалды тіркеу (Softphone ) (Shared Call Appearance),

 2. АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking),

 3. Желіні әкімшілік бұғаттау (Intercept User)

 4. Жүйелі іздестіру және қоңырау соғу (Follow-me),

 5. Есептерді генерациялау (Inventory Report)

 6. Топты бұғаттау (Intercept Group)

 7. Алыстанған жұмыс жасау функциясы(Remote Office)

 • Қосымша ҚҚТ топтамаларға кіретін 12 қызметтер қолжетімсіз болады:

1. Кіретін шақыруларды таңдалған қабылдау (Selective Call Acceptence)
2. Шақыруларды «Паркілеу» (Call Park)
3. Шақыруды ұстап тұрған кездегі әуен (Music On Hold)
4. Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)
5. Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
6. Маңыздылығы басым шақыру (Priority Alert)
7. Кіретін шақырудан таңдалған бас тарту (Selective Call Rejection)
8. Сөйлесуге қосылу (Directed Call Pickup)
9. Шығатын шақыруларды кеңейтілген шектеу (Enhanced Outgoing Calling Plan)
10. Шақыруды таңдап алу (Call Pickup)
11. Бірнеше терминалдарға кіретін шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
12. Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User, call notify)

Мүмкіндігі кеңейтілген қызметтер абоненттері- пайдаланушыларға «Базалық» немесе «Премиалды» ҚҚТ қосымша топтамаларды қосуды ұсынамыз.

 • Мына қосымша қызметтерді тарификациялау тәртібі өзгереді:

Қосымша қызметтің атауы

Қосылу үшін бір жолғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Ұсыну үшін ай сайынғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User)

3 500

100

Хатшы консолі (Receptionist)

3 500

1 500

MS Outlook және MS Explorer сервистерді конфигурациялау мүмкіндігі (Assistant-Enterprise)

1 800

100

BroadTouch Business Communicator PC бағдарламалық коммуникатор

0

0

Шақыруларды өңдеу орталығы (CallCenterStandard) (әрбір агентке)

3 000

300

Сериялық топты ұйымдастыру (Hunt Group)

8 993

300

Көп нүктелі аудиоконференция (Meet Me Conferencing)

3 500

500

Автоматты хатшы (Auto Attendant)

3 500

500

 • iD Phone Corporation, iD Phone VIP нөмірлерге жаңа қосымша ҚҚТ топтамалары енгізіледі:

Қосымша ҚҚТ топтаманың атауы

ҚҚТ сервистердің атауы

Қосылу үшін бір жолғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

Ұсыну үшін ай сайынғы төлем, ҚҚС есепке алумен теңге

» Базалық «

1) қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)

3 500

100

2) Алыстанған кеңсе (Remote Office)
3) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
4) Жүйелі шақыру (Sequential Ring)
5) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
6) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)

«Премиалды «

1) Автоматты хатшы (Auto Attendant)

11 200

200

2) Шақыруды ұстап түру тәртібіндегі әуен (Music on Hold)
3) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
4) Жүйелі шақыру (Sequential Ring)
5) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
6) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)
7) Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)
8) Алыстанған кеңсе (Remote Office)

 • iDPhoneCorporation нөмірді өзіне 34 ҚҚТ қызметтерді қосатын, iDPhoneVIP нөмірге қайта қосу мүмкіндігі пайда болады:

1) «Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)
2) Үш жақты конференция (Three-Way Call)
3) Шақыруды ұстап тұру (Call Park)
4) Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)
5) Алыстанған кеңсе (Remote Office)
6) Аутентификация(Authentication)
7) Шақыруды күту (Call Waiting)
8) АнтиАОН (Calling Line ID Delivery Blocking)
9) Шақыратын абоненттің атын көрсету (Calling Name Delivery)
10) Шақыратын абоненттің нөмірін көрсету (Calling Number Delivery)
11) Кіретін шақырулар үшін жоспар (Incoming Calling Plan)
12) Шығатын шақырулар үшін жоспар (Outgoing Calling Plan)
13) Шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау (Call Forwarding Always)
14) Желі бос емес болған жағдайда шақыруларды қайта бағыттау (Call Forwarding Busy)
15) Абонент жауап қайтармаған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding No Answer)
16) Абонент қолжетімсіз болған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding Not Reachable)
17) Қайта шақыру (Call Return)
18) Шақыруды бағыттау (Call Transfer)
19) Шақыруды ұстау (Flash Call Hold)
20) Нөмірді қайта теру (Last Number Redial)
21) Қоңырау соғу тобы (Hunt Group)
22) Анонимді шақырулардан бас тарту (Anonymous Call Rejection)
23) Автоматты қоңырау соғу (Automatic Callback)
24) 100 нөмірді жеделдетілген теру (Speed Dial 100)
25) 8 нөмірді жеделдетілген теру (Speed Dial 8)
26) Шақыруды қағып қалу (Call Pickup)
27) Шақыруды ұстап қалу тәртібіндегі әуен (Music On Hold – User)
28) Маңызды шақырудар кезіндегі хабарландыру (Priority Alert)
29) Шақыруларды таңдалған қабылдау (Selective Call Acceptance)
30) Шақырулардан таңдалған бас тарту (Selective Call Rejection)
31) Шығатын шақырулардың кеңейтілген жоспары (Enhanced Outgoing Calling Plan)
32) Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)
33) Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)
34) Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)

iD Phone VIP нөмірді қосу құны – ҚҚС есепке алумен 14 000 теңге, абоненттік төлем – ҚҚС есепке алумен 2 350 теңге.

Осы ақпаратпен сондай- ақ «Қазақтелеком» АҚ-ның ресми сайттарында танысуға болады: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ абонентам АО «Казахтелеком» – «ВИРТУАЛЬНЫЙ НОМЕР»

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

абонентам АО «Казахтелеком» – пользователям услуги «ВИРТУАЛЬНЫЙ НОМЕР»

В связи с обновлением программного обеспечения SIP-платформы BroadWorks (далее ПО) и переходом на версию ПО с релиза R14 на R18 настоящим уведомляем Вас о нижеследующих изменениях:

 1. об изменении продуктового кейса услуги «Вирутальный номер»:

 • с 01.07.2014 г. в ежемесячной плате за предоставление в пользование услугой «Виртуальный номер» учтена плата за предоставление минимального набора дополнительных видов обслуживания, который в себя включает 8 видов услуг:

п/п

Наименование услуг ДВО, входящих в «Виртуальный номер» до 01.07.2014

Изменения в составе услуги «Виртуальный номер» с 01.07.2014

1

Безусловная переадресация входящих вызовов (Call Forwarding Always)

без изменений

2

Переадресация вызова, когда абонент занят (Call Forwarding Busy)

без изменений

3

Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)

без изменений

4

Возможность отклонения входящих вызовов c запретом определения номера (Anonymous Call Rejection)

Трехсторонняя аудиоконференцсвязь (Three-Way Call)

5

Последовательный поиск и обзвон (Follow me)

Последовательный вызов (Sequential Ring)

6

Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal)

7

Административная блокировка линии (Intersept User)

Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express)

8

Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling)

С данной информацией можно также ознакомиться на официальных сайтах АО «Казахтелеком»: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

«Қазақтелеком» АҚ абоненттеріне – «ВИРТУАЛЬНЫЙ НӨМІР» РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қазақтелеком» АҚ абоненттеріне – «ВИРТУАЛЬНЫЙ НӨМІР» Қызметін пайдаланушыларға

РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

BroadWorks SIP- тұғырнаманың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға (бұдан әрі- БЖ) және R14 релизден R18 релизге БЖ нұсқасына өтуге байланысты, осымен сізді төменде көрсетілген өзгерістер туралы хабарландырамыз:

 1. «Вируталды нөмір» қызметінің өнім кейсін өзгерту туралы:

 • 2014.01.07 бастап «Виртуалды нөмір» қызметін пайдалануға ұсыну үшін ай сайынғы төлемде қосымша қызмет көрсету түрлердің минималды жиынтығын ұсыну үшін төлем есепке алынды, ол өзіне 8 қызмет түрін қосады:

Р/н

2014.01.07 дейін «Виртуалды нөмірге» кіретін, ҚҚТ қызметтердің атауы

2014.01.07 бастап «Виртуалды нөмір» қызметтің құрамына өзгерістер

1

Кіретін шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау

(Call Forwarding Always)

өзгеріссіз

2

Абонент бос емес болғанда шақыруды қайта бағыттау

(Call Forwarding Busy)

өзгеріссіз

3

«Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)

өзгеріссіз

4

Нөмірді анықтауға тыйым салуы бар кіретін шақырулардан бас тарту мүмкіндігі (Anonymous Call Rejection)

Үш жақты аудио конференциялық байланыс (Three-Way Call)

5

Жүйелі іздестіру және қоңырау соғу (Follow me)

Жүйелі шақыру (Sequential Ring)

6

Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal)

7

Желіні әкімшілік бұғаттау (Intersept User)

Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express)

8

Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling)

Осы ақпаратпен сондай- ақ «Қазақтелеком» АҚ-ның ресми сайттарында танысуға болады: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

«Қазақтелеком» АҚ абоненттеріне – «Ақылды телефон» қызметтер РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қазақтелеком» АҚ абоненттеріне – «Ақылды телефон» қызметтер топтамаларын пайдаланушыларға

РЕСМИ ХАБАРЛАНДЫРУ

BroadWorksSIP- тұғырнаманың бағдарламалық жасақтамасын (бұдан әрі- БЖ) жаңартуға және R14 релизден R18 БЖ нұсқасына ауысуға байланысты, сонымен қатар Телекоммуникация қызметтерін көрсетудің Үлгі шартына iD Phone/Business Trunk қызметін көрсетудің Қосымша келісімнің 23- тармағына, «Ақылды телефон Light/Turbo Light/__» топтамасы бойынша iD Phone қызметін көрсету Шартының 26- тармағына сәйкес, осымен сізді төменде айтылған өзгерістер туралы хабардар етеміз:

 1. 2014.01.07 бастап iD Phone қызметінің өнім кейсінің өзгеруі туралы:

 • iD Phone нөмірді пайдалануға ұсыну үшін ай сайынғы төлемдерде қосымша қызмет түрлерінің минималды жиынтығы үшін төлемақы есептелді, ол мына тізім бойынша өзіне 14 қызмет түрін қосады:

Р/н

01.07.2014 дейін «Ақылды телефон» топтамаға кіретін, ҚҚТ қызметтердің атауы

01.07.2014 бастап «Ақылды телефон» топтаманың құрамындағы өзгерістер

1

Шақыруларды сөзсіз қайта бағыттау (Call Forwarding Always)

өзгеріссіз

2

Үш жақты конференция (Three-Way Call)

өзгеріссіз

3

Шақыруды күту (Call Waiting)

өзгеріссіз

4

«Мазаламау» тәртібі (Do Not Disturb)

өзгеріссіз

5

Шығатын шақырулар жоспары (Outgoing Calling Plan)

өзгеріссіз

6

8 нөмірді өте тез теру (Speed Dial 8)

өзгеріссіз

7

Желі бос емес жағдайда шақыруларды қайта бағыттау (Call Forwarding Busy)

өзгеріссіз

8

Абоненттер жауап болмаған кезде шақыруды қайта бағыттау (Call Forwarding No Answer)

өзгеріссіз

9

Шақыруды ұстап қалу (Flash Call Hold)

өзгеріссіз

10

Шақырушы абоненттің нөмірін және атын көрсету (CallingLineIDDelivery)

Шақырушы абоненттің атын көрсету (Calling Name Delivery)

11

Шақырушы абоненттің нөмірін көрсету (Calling Number Delivery)

12

100 нөмірді өте тез теру (Speed Dial 100);

Нөмірді қайта теру (Last Number Redial)

13

Нөмірді анықтауға тыйым салуы бар кіретін шақырулардан бас тарту мүмкіндігі (AnonymousCallRejection)

Шақыруларды таңдамалы қабылдау (Selective Call Acceptance)

14

Абонент қолжетімсіз болған кезде, шақыруды қайта бағыттау(Call Forwarding Not Reachable);

Шақырудан таңдалған бас тарту (Selective Call Rejection)

 1. 2014.01.07 бастап қызметтерді кеңейтілген мүмкіндіктермен көрсету және тарификациялау тәртібін өзгерту туралы:

 • Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User) қосымша қызметті тарификациялау тәртібі өзгереді: қосылу құны ҚҚС есепке алумен 3500 теңге, абоненттік төлем ҚҚС есепке алумен 100 теңге.

 • «Ақылды телефон» топтамасына «Премиалды» ҚҚТ жаңа қосымша топтамасы енгізіледі, ол 5 ҚҚТ қызметінен тұрады:

 1. Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5);

 2. Сценарийлерді жасау, мысалы, «кеңседе қолжетімді», «кеңседен тыс қолжетімді», «бос емес», «қолжетімсіз» (CommPilot Express);

 3. Жүйелі шақыру (Sequential Ring);

 4. Шақыруды бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal);

 5. Дауыс порталы арқылы шығатын байланыс (Voice Portal Calling).

«Премиалды» ҚҚТ топтамасын қосу құны – ҚҚС есепке алумен 3500 теңге, абоненттік төлем – ҚҚС есепке алумен 100 теңге.

 • Кеңейтілген сервиспен келесі қызметтер қолжетімсіз болады:

 1. Анти-АОН (сalling Line iD Delivery Blocking ),

 2. MS Outlook және MS Explorer (Assistant-Enterprise) сервситерді конфигурациялау мүмкіндігі,

 3. Жүйелі іздестіру және қоңырау соғу (Follow-me),

 4. Алыстанған жұмыс жасау функциясы (Remote Office),

 5. Кіретін шақыруды бірнеше терминалдарға бір уақытта жіберу (Simultaneous Ring Personal),

 6. Қосымша ID Phone-терминалды тіркеу (Softphone ) (Shared Call Appearance).

 7. BW Communicator w/G.729 бағдарламалық коммуникатор

 • «Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User, call notify)» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттері- пайдаланушылары Әмбебап дауыс поштасы (Voice Messaging User) қосымша қызметке қайта қосылатын болады.

«Қосымша ID Phone-терминалды тіркеу (Softphone ) (Shared Call Appearance)» мүмкіндігі кеңейтілген қызметтің абоненттеріне – пайдаланушыларына құрамына «Қосымша 5 терминалды тіркеу (Shared Call Appearance 5)» ҚҚТ қызметі кіретін, «Премиалды» ҚҚТ қосымша топтаманы қосуды ұсынамыз.

Осы ақпаратпен сондай- ақ «Қазақтелеком» АҚ-ның ресми сайттарында танысуға болады: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Архив рубрики: Уведомления

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ абонентам АО «Казахтелеком» – пользователям «Умный телефон»

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

абонентам АО «Казахтелеком» – пользователям пакета услуг «Умный телефон»

 В связи с обновлением программного обеспечения SIP-платформы BroadWorks (далее ПО) и переходом на версию ПО с релиза R14 на R18, а также в соответствии с пунктом 23 Дополнительного соглашения на предоставление услуги iDPhone/Business Trunk к Типовому договору на оказание услуг телекоммуникаций, п. 26 Договора на предоставление услуги iDPhone по пакету «Умный телефон Light/TurboLight/__» настоящим уведомляем Вас о нижеследующих изменениях:

 1. об изменении продуктового кейса услуги iD Phone с 01.07.2014 г.:

 • в ежемесячных платежах за предоставление в пользование номера iD Phone учтена плата за предоставление минимального набора дополнительных видов обслуживания, который в себя включает 14 видов услуг, согласно следующему списку:

п/п

Наименование услуг ДВО, входящих в пакет «Умный телефон» до 01.07.2014

Изменения в составе пакета «Умный телефон» с 01.07.2014

1

Безусловная переадресация вызовов (Call Forwarding Always)

без изменений

2

Трехсторонняя конференция (Three-Way Call)

без изменений

3

Ожидание вызова (Call Waiting)

без изменений

4

Режим «Не беспокоить» (Do Not Disturb)

без изменений

5

План для исходящих вызовов (Outgoing Calling Plan)

без изменений

6

Ускоренный набор 8 номеров (Speed Dial 8)

без изменений

7

Переадресация вызовов в случае занятой линии (Call Forwarding Busy)

без изменений

8

Переадресация вызова при отсутствии ответа от абонента (Call Forwarding No Answer)

без изменений

9

Удержаниевызова (Flash Call Hold)

без изменений

10

Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallingLineIDDelivery)

Отображение имени вызывающего абонента (Calling Name Delivery)

11

Отображение номера вызывающего абонента (Calling Number Delivery)

12

Ускоренный набор 100 номеров (Speed Dial 100);

Повторный набор номера (Last Number Redial)

13

Возможность отклонения входящих вызовов с запретом определения номера (AnonymousCallRejection)

Избирательный прием вызовов (Selective Call Acceptance)

14

Переадресация вызова, когда абонент недоступен (Call Forwarding Not Reachable);

Избирательный отказ от вызовов (Selective Call Rejection)

 1. об изменении условий предоставления и тарификации услуг с расширенными возможностями c 01.07.2014 г.:

 • изменяется порядок тарификации дополнительной услуги Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User): стоимость подключения 3500 тенге с учетом НДС, абонентская плата 100 тенге с учетом НДС.

 • вводится новый дополнительный пакет ДВО «Премиальный» к пакету «Умный телефон», состоящий из 5 услуг ДВО:

 1. Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5);

 2. Создание сценариев, например, «доступен, в офисе», «доступен, вне офиса», «занят», «недоступен» (CommPilot Express);

 3. Последовательный вызов (Sequential Ring);

 4. Одновременнаяпосылкавызова (Simultaneous Ring Personal);

 5. Исходящая связь через голосовой портал (Voice Portal Calling).

Стоимость подключения дополнительного пакета ДВО «Премиальный» – 3500 тенге с учетом НДС, абонентская плата – 100 тенге с учетом НДС.

 • будут недоступны следующие услуги с расширенным сервисом:

 1. Анти-АОН (сalling Line iD Delivery Blocking ),

 2. Возможность конфигурировать сервисы в MSOutlook и MSExplorer (Assistant-Enterprise),

 3. Последовательный поиск и обзвон (Follow-me),

 4. Функция удаленой работы (Remote Office),

 5. Одновременная посылка входящего вызова на несколько терминалов (Simultaneous Ring Personal),

 6. Регистрация дополнительного ID Phone-терминала (Softphone ) (Shared Call Appearance).

 7. Программный коммуникатор BW Communicator w/G.729

 • абоненты-пользователи услуги с расширенными возможностями «Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User, call notify)» будут переключены на дополнительную услугу Универсальная голосовая почта (Voice Messaging User).

Абонентам-пользователям услуги с расширенными возможностями «Регистрация дополнительного ID Phone-терминала (Softphone ) (Shared Call Appearance)» предлагаем подключить дополнительный пакет ДВО «Премиальный», в состав которого входит услуга ДВО «Регистрация дополнительных 5 терминалов (Shared Call Appearance 5)».

С данной информацией можно также ознакомиться на официальных сайтах АО «Казахтелеком»: http://www.telecom.kz, http://idphone.kz

Запись опубликована в рубрике Уведомления. Добавьте в закладки постоянную ссылку.